Realizacje Dotychczasowe działania Ekologic


Nasze wybrane realizacje

Dotychczas zrealizowaliśmy kilkadziesiąt bardzo zróżnicowanych tematycznie zamówień na terenie całej Polski. Oto lista niektórych z nich. • Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Posiadła wodno-fabryczne" w Łodzi. Zamawiający: P.P.P. Architekci, T. Brzozowska, A. Tomczak - Spółka Partnerska dla Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi . Rok wykonania 2008
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP części wsi Tubądzin w Gminie Wróblew, Miasta Przasnysz, miejscowości Złotoria w Gminie Lubicz Zamawiający: P.P.P. Architekci, T. Brzozowska, A. Tomczak - Spółka Partnerska. Rok wykonania 2008
 • Aktualizacja inwentaryzacji pomników przyrody miasta Łodzi. Zamawiający: Urząd Miasta Łodzi. Rok wykonania 2009
 • Monitoring chiropterofauny oraz prognoza oddziaływania na chiropterofaunę farmy wiatrowej Grotowice. Zamawiający: Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Rok wykonania 2009
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP dla części miejscowości Lubanów, dla części terenów położonych w miejscowościach Gruszczyce i Emilianów. Zamawiający: P.P.P. Architekci, T. Brzozowska, A. Tomczak - Spółka Partnerska. Rok wykonania 2009
 • Opracowanie ekofizjograficzne do MPZP dla części Sołectwa Dalików, Dąbrówka Woźnicka, Dąbrówka Nadolna, Domaniew, Kołoszyn w Gminie Domaniew, Złotniki. Zamawiający: MONDRAdesign mgr inż. arch. Łukasz Woźniak Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna. Rok wykonania 2009
 • Inwentaryzacja zieleni lotniska Copernicus we Wrocławiu. Zamawiający: Port Lotniczy we Wrocławiu S.A. Rok wykonania 2010
 • Monitoring chiropterofauny oraz prognoza oddziaływania na chiropterofaunę farmy wiatrowej Stefanów, Jeziorko, Kowale, Bartoszówka. Zamawiający: Windprojekt Sp. z o.o. S.K.A. Rok wykonania 2010
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP p.n. "Wiązowna Centrum", strefy "A" uzdrowiska i terenów przyległych miasta Konstancin Jeziorna. Zamawiajacy: P.P.P. Architekci, T. Brzozowska, A. Tomczak - Spółka Partnerska. Rok wykonania 2010
 • Ocena oddziaływania planowanych farm wiatrowych w miejscowościach Pajęczno, Działoszyn, Gorzów Śląski na awifaunę i chiropterofaunę. Zamawiający: Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny Z. Kabaciński, E. Szczepaniak, M. Trzcinka. Rok wykonania 2010
 • Nadzór herpetologiczny nad wykonaniem zadania "Budowa obwodnicy miasta Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 na długości ok. 7,8 km. Zamawiający: Strabag Sp. z o.o. Rok wykonania 2010
 • Inwentaryzacja występowania płazów i gadów z uwzględnieniem ich tras migracyjnych na projektowanym odcinku autostrady A1 Stryków (bez węzła) – granica województwa łódzkiego/śląskiego. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi. Rok wykonania 2011
 • Monitoring chiropterofauny oraz prognoza oddziaływania na chiropterofaunę farmy wiatrowej Wiechnowice, Wylezinek, Kuczyzna. Zamawiający: Windprojekt Sp. z o.o. S.K.A. Rok wykonania 2011
 • Sporządzenie planów ochrony rezerwatów przyrody: "Czarna Rózga", "Czarny Ług", "Dęby w Meszczach", "Diabla Góra", "Las Jabłoniowy", "Łaznów", "Lubiaszów", "Meszcze", "Parowy Janinowskie", "Piskorzeniec", "Wielkopole". Zamawiający: PTOP "Salamandra" dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Rok wykonania 2011
 • Wykonanie słupów gliniano-drewnianych jako siedlisk owadów błonkoskrzydłych. Zamawiający: Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Rok wykonania 2011
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania: "Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania pn. Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa". Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Rok wykonania 2011
 • Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej poprzedzającej prace termomodernizacyjne dla ok. 60 budynków mieszkalnych. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów". Rok wykonania 2010 – 2015
 • Wykonanie nadzoru ornitologicznego nad wykonaniem prac termomodernizacyjnych w ok 50 budynkach mieszkalnych. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów". Rok wykonania 2010 – 2014
 • Przeprowadzenie wizji terenowej pod kątem występowania płazów i gadów w Nadleśnictwie Bardo Śląskie. Zamawiający: Nadleśnictwo Bardo Śląskie. Rok wykonania 2012
 • Monitoring chiropterofauny oraz prognoza oddziaływania na chiropterofaunę farmy wiatrowej Przykona. Zamawiający: Windprojekt Sp. z o.o. S.K.A. Rok wykonania 2012
 • Analiza walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszarów objętych przystąpieniami do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: mpzp Stare Złotno oraz mpzp Chocianowice. Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi. Rok wykonania 2012

 • Sporządzenie planów ochrony rezerwatów przyrody: "Błonie", "Bukowiec", "Doliska", "Górki", "Kwaśna Buczyna", "Łuszczanowice", "Perna", "Popień", "Zimna Woda". Zamawiający: PTOP "Salamandra" dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Rok wykonania 2011
 • Monitoring chiropterofauny oraz prognoza oddziaływania na chiropterofaunę farmy wiatrowej Krośniewice, Kutno i Dąbrowice. Zamawiający: Windprojekt Sp. z o.o. S.K.A. Rok wykonania 2013
 • Monitoring kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej w Nadleśnictwie Kłodawa. Zamawiający: Nadleśnictwo Kłodawa. Rok wykonania 2013
 • Monitoring chiropterofauny oraz prognoza oddziaływania na chiropterofaunę farmy wiatrowej Daszyna. Zamawiający: Windprojekt Sp. z o.o. S.K.A. Rok wykonania 2013
 • Ekspertyza dotycząca występowania kumaka nizinnego w ostoi Natura 2000 – Glinianki w Lenartowicach. Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu. Rok wykonania 2013
 • Inwentaryzacja herpetofauny wzdłuż linii kolejowej E59 Poznań – Szczecin oraz ocena oddziaływania jej przebudowy na herpetofaunę. Zamawiający: ProSilence Krzysztof Kręciproch dla PKP. Rok wykonania 2014
 • Monitoring liczebności nietoperzy w rezerwacie "Nietoperek" oraz w obiektach wolnostojących na obszarze Natura 2000 PLH 080003 "Nietoperek", przeprowadzenie monitoringu warunków mikroklimatycznych w systemie podziemnym Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego wraz z liczeniem nietoperzy w części wchodzących w skład tras turystycznych. Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrona środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Rok realizacji 2014
 • Monitoring stanu zachowania populacji płazów przy autostradzie A2 Stryków-Konotopa odc. A od km 365+261,42 do km 394+500, Etap I. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi. Rok wykonania 2014 –
 • Wykonanie monitoringu przyrodniczego w następującym zakresie: Monitoring występowania i migracji płazów i gadów w związku z eksploatacją autostrady A2 na odcinku Świecko –Nowy Tomyśl km 1+995 – 107+900 na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego w latach 2015 – 2016; Monitoring skuteczności ekologicznej przejść dla zwierząt po powierzchni drogi krajowej nr 92 km 20+700 – 113+800 na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego w latach 2015 – 2016; Monitoring intensywności wykorzystania przejść dla małych zwierząt na drodze krajowej nr 92 na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego w latach 2015 – 2016. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze. Rok wykonania 2014 –
 • Wykonanie operatu dendrologicznego. Zamawiający: KGHM Polska Miedź S.A. Rok wykonania 2014
 • Nadzór przyrodniczy nad pracami budowlanymi związanymi z realizacją przedsięwzięcia "Budowa zbiornika wodnego powierzchniowego małej retencji wraz z obiektami piętrzącymi wodę w leśnictwie Rokiciny. Zamawiający: Nadleśnictwo Brzeziny. Rok realizacji 2014
 • Inwentaryzacja pomników przyrody na terenie gminy Stryków. Zamawiający: Gmina Stryków. Rok wykonania 2014
 • Przygotowanie i przeprowadzenie konwersatoriów w ramach projektu "Absolwenci kierunku ochrony Środowiska szansą dla zrównoważonego rozwoju. Zamawiający: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Rok wykonania 2014
 • Wykonanie opinii oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zamierzenia polegającego na remoncie i konserwacji grobli wraz z przywróceniem parametrów pierwotnych i zabezpieczenia siatka stalową skarpy odwodnej przed bobrami na zbiornikach wodnych "Szczypiorniak" i "Kowaliki". Zamawiający: Nadleśnictwo Grotniki. Rok wykonania 2014 –
 • Wykonanie operatu oddziaływania na środowisko dla działania polegającego na wykonaniu zabezpieczenia stropu Jaskini Szachownica przed niekontrolowanym zawałem. Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Rok realizacji 2014 –
 • Przeprowadzenie w latach 2014-2016 monitoringu herpetologicznego w zakresie funkcjonowania miejsc rozrodu płazów oraz stopnia wykorzystania wybudowanych przepustów dla płazów na odcinku D2 autostrady a2 Stryków-Konotopa. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Rok wykonania: 2014 –
 • Monitoring liczebności nietoperzy w rezerwacie "Nietoperek" oraz w obiektach wolnostojących na obszarze Natura 2000 PLH 080003 "Nietoperek". Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrona środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Rok realizacji 2014


Współpracujemy z:

Naszymi kontrahentami już są‏