Ekspertyza Występowanie kumaka nizinnego w ostoi Natura 2000


Opis realizacji

Ekspertyza dotycząca występowania kumaka nizinnego w ostoi Natura 2000 "Glinianki w Lenartowicach" PLH 300048.


Informacje szczegółowe

Usługa została zrealizowana na zlecenie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Rok wykonania 2013.

Głównym jej celem była inwentaryzacja gatunku w ostoi oraz ocena stanu jego populacji. Prace zostały wykonane zgodnie z metodyką przyjętą na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska na potrzeby opracowywanego Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000.

http://natura2000.gdos.gov.pl/Inne realizacje naszej firmyZrealizowaliśmy wiele projektów na terenie całej Polski.