Oferta Obszary naszej działalności


Nadzory przyrodnicze

Niektóre rodzaje inwestycji wymagają od inwestora podjęcia szczególnych działań związanych z ochroną przyrody. Wymagania te zazwyczaj określają decyzje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska uzgodnione w procesie pozyskiwania odpowiednich pozwoleń na realizację określonego przedsięwzięcia. Nakładają one na inwestora konieczność zatrudnienia specjalisty wybranej dziedziny do nadzoru nad wykonaniem całości inwestycji lub jakiegoś jej etapu.

Nasza firma wykonuje tego typu usługi w zakresie:

  • nadzór herpetologiczny przy budowach, remontach dróg, zbiorników wodnych itp...
  • budowa i obsługa płotków herpetologicznych,
  • nadzór herpetologiczny przy likwidacji zbiorników wodnych, przenoszenie płazów do nowych zbiorników itp.,
  • nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny przy pracach termomodernizacyjnych i remontach budynków,
  • nadzór ornitologiczny przy wycinkach drzew,
  • nadzór botanika przy zabezpieczaniu stanowisk gatunków chronionych, siedlisk wrażliwych, przesadzaniu osobników na inne powierzchnie itp.
  • nadzór chiropterologiczny przy remontach strychów, poddaszy, piwnic, schronów itp..
  • nadzór nad wykonaniem kompensat przyrodniczych.