O nas Nowe standardy w podejściu do ochrony środowiska


Nieco informacji o naszej firmie

Firma Ekologic z powodzeniem funkcjonuje na rynku od roku 2008. Powstała wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku i zmieniającym się w Polsce standardom podejścia do ochrony środowiska. Podstawą jej działania jest przede wszystkim wiedza ekspercka i doświadczenie. Uzyskiwanie kompromisów na linii ochrona przyrody i gospodarka człowiek wymaga nie tylko szerokiej wiedzy przyrodniczej ale i znajomości aktualnego prawa, procedur, zrozumienia potrzeb biznesu i elastyczności w myśleniu i stosowaniu rozmaitych rozwiązań. Współpraca z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami na przestrzeni tych kilku lat zaowocowała skutecznym wykonaniem wielu projektów i zadań, zebraniem cennych doświadczeń i dotarciem się zespołu wspomagających nas specjalistów, z niemal wszystkich dziedzin nauk biologicznych. Dzięki temu dziś jesteśmy przygotowani na każdy rodzaj wyzwania w tej branży.Michał STOPCZYŃSKI

Ochrona przyrody

Ukończył ochronę środowiska na Uniwersytecie Łódzkim. Większość swojego życia zawodowego i zainteresowań związał z ochroną przyrody. Blisko 10 lat pracował jako główny specjalista ds. ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. W międzyczasie aktywnie realizował projekty czynnej ochrony przyrody w ramach działalności ekologicznych organizacji pozarządowych, był członkiem Lokalnej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach, Wojewódzkiego Zespołu Realizacyjnego ds. obszarów Natura 2000. Przyczynił się do stworzenia kilku obszarów chronionych, jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu planów ochrony rezerwatów, planów zadań ochronnych obszarów natura 2000, autorem wielu prac naukowych i popularnonaukowych. Jego główną specjalizacją jest herpetologia.

Skontaktuj się