Oferta Obszary naszej działalności


Analizy, ekspertyzy, opinie

Pod tym hasłem kryje się wiele typów usług, których nie da się przypisać do pozostałych kategorii. Często są to zlecenia o charakterze interwencyjnym, incydentalnym, które wymagają wiedzy przyrodniczej i szybkiego działania w związku z zaistniałą dynamiczną sytuacją lub wymaganą procedurą administracyjną, np.:

  • wnioski o pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów z niezbędną dokumentacją,
  • szacunkowe wyceny związane z opłatami za wycinkę drzew i krzewów pod inwestycję,
  • dodatkowe ekspertyzy, które mogą być wymagane w związku z planowaną bądź nieplanowaną wycinką drzew: ekspertyza ornitologiczna, ekspertyza entomologiczna, ekspertyza chiropterologiczna, ekspertyza dendrologiczna, ogólna ocena przyrodnicza itp.
  • ekspertyzy na potrzeby planów zadań ochronnych, planów ochrony itp.