Oferta Obszary naszej działalności


Projekty czynnej ochrony przyrody

Odtwarzanie siedlisk, introdukcje, reintrodukcje, wspomaganie rozrodu, przesiedlanie, przesadzanie, zasilanie populacji, renaturalizacja, odtwarzanie i utrzymywanie korytarzy migracyjnych to tylko niektóre ze sposobów prowadzenia czynnej ochrony przyrody.

W każdym z nich jesteśmy w stanie pomóc, zarówno merytorycznie jak i fizycznie. Oferta jest skierowana do instytucji realizujących podobne projekty, takich jak Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, parki krajobrazowe czy ekologiczne organizacje pozarządowe.