Oferta Obszary naszej działalności


Plany ochrony, plany zadań ochronnych

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody niektóre z form obszarowej ochrony wymagają opracowania planu ochrony lub planu zadań ochronnych. Dotyczy to rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Ustanawiane na 10 – 20 lat muszą uwzględniać 5 podstawowych elementów:

  • charakterystykę i ocenę stanu przyrody;
  • identyfikację i ocenę istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
  • charakterystykę i ocenę uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
  • analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
  • charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego.

Oferowane przez nas usługi w tym zakresie mogą objąć zarówno niektóre etapy procesu powstawania planu jak i całość, czyli od opracowania dokumentacji, poprzez analizę stanu, koncepcję zadań ochronnych, uzgodnienia i konsultacje społeczne aż do zatwierdzenia Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.