Operat Wykonanie operatu dendrologicznego


Opis realizacji

Wykonanie operatu dendrologicznego‏ w pobliżu zbiornika – składowiska Żelazny Most‏.


Informacje szczegółowe

Usługa została zrealizowana na zlecenie: KGHM Polska Miedz S.A. Rok wykonania 2014.

Przedmiotem zlecenia była inwentaryzacja zieleni na działkach przylegających do rurociągu odpadów poflotacyjnych. Opracowanie zawierało pełną listę drzew i krzewów wraz z planem ich dokładnej lokalizacji oraz dokumentację fotograficzną.

http://www.kghm.pl/Inne realizacje naszej firmyZrealizowaliśmy wiele projektów na terenie całej Polski.