Analiza Oddziaływanie modernizacji linii kolejowej


Opis realizacji

Analiza oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań – Szczecin na herpetofaunę.


Informacje szczegółowe

Usługa została zrealizowana na zlecenie: Polskie Koleje Państwowe S.A. Rok wykonania części terenowej 2013, etap konsultacji 2014.

Najtrudniejszą częścią zlecenia była inwentaryzacja płazów i gadów na odcinku ponad 200 km, wzdłuż linii kolejowej łączącej te dwa miasta. W późniejszym etapie należało wskazać wszystkie możliwe negatywne oddziaływania inwestycji na te grupy zwierząt, precyzyjnie zaplanować sposób modernizacji linii kolejowej i wskazać rozwiązania, które ograniczą ten wpływ do minimum.

Polskie Koleje Państwowe S.A.Inne realizacje naszej firmyZrealizowaliśmy wiele projektów na terenie całej Polski.