Oferta Obszary naszej działalności


Monitoring przyrodniczy

Aby móc obiektywnie stwierdzić jak zmienia się środowisko przyrodnicze należy je obserwować regularnie i wg. tych samych i wcześniej przyjętych zasad.

Tylko takie podejście może zagwarantować nam poprawną odpowiedz na pytanie czy stan środowiska jest dobry, lepszy czy też zły, gorszy.

Są różne powody prowadzenia monitoringów przyrodniczych. Z ich pomocą można np. stwierdzić czy sposób ochrony danego obszaru, gatunku czy siedliska przynosi pożądany skutek, czy zastosowane działania minimalizujące negatywne oddziaływanie jakiejś inwestycji właściwie funkcjonują, czy na danym obszarze można zlokalizować dany rodzaj inwestycji itp.

W ramach usług związanych z monitoringiem przyrodniczym proponujemy:

  • monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne planowanych farm wiatrowych (przedinwestycyjne),
  • monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne poinwestycyjne,
  • monitoringi gatunków, siedlisk na wskazanych obszarach, obszarach chronionych, Natura 2000 itp.,
  • monitoringi funkcjonowania przejść dla zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogowych, kolejowych),
  • monitoringi śmiertelności zwierząt przy inwestycjach liniowych,
  • monitoringi szlaków migracji zwierząt.