Monitoring Stan zachowania populacji płazów


Opis realizacji

Monitoring stanu zachowania populacji płazów przy autostradzie A2 Stryków – Konotopa, odc. A od km 365+261,42 do km 394+500‏


Informacje szczegółowe

Usługa została zrealizowana na zlecenie: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi. Zlecenie w trakcie realizacji, przewidziane do zakończenia do końca roku 2015.

Zadanie polegało na wykonaniu monitoringu stanu siedlisk płazów wzdłuż tej inwestycji, oceny skuteczności wybudowanych przejść dla płazów, monitorowania śmiertelności tych zwierząt na pasie drogowym oraz interweniowania w przypadkach stwierdzonych zagrożeń. Analiza wyników opracowania posłuży do oceny wpływu inwestycji na płazy i ewentualnego wdrożenia skutecznych działań minimalizujących negatywne oddziaływania.

http://www.gddkia.gov.pl/Inne realizacje naszej firmyZrealizowaliśmy wiele projektów na terenie całej Polski.